Rekruttering Coaching af ledere Executive Coaching HR Grupper Kunder Om
Ulla Bach Rosendal
Tel: +45 2991 1521

Med udgangspunkt i jeres behov kan et forløb se således ud:

UllaStenStor25B3

Rekruttering – er det svært?

Det er dyrt og ærgerligt ikke at finde den rigtige kandidat.
Det er også svært at gennemskue, om ansættelsesudvalget har afdækket alle kompetencer, styrker og svagheder. Og inden da er det også en udfordring at blive helt skarp på, hvad det præcist er for kompetencer, du og organisationen efterspørger.

Det er min erfaring, at analytisk overskud, psykisk robusthed, empati og en veludviklet samarbejdsevne er nøglekompetencer for en leder – når hun skal håndtere den høje kompleksitet, der er i lederjobbet i dag.

En god rådgivning og støtte i rekrutteringsforløbet giver stor værdi og mening til organisationen. Og det er dyrt at fejle.

Jeg har lang erfaring i at rekruttere og teste ledere for offentlige og politisk styrede organisationer.

Som et supplement til jobinterviews anvender jeg udvalgte erhvervspsykologiske testværktøjer, som jeg er certificeret i.

Det er færdighedstests, der måler det analytiske niveau, og person- og ledertests, der måler motivation, kompetencer, styrker og udfordringer.

På baggrund af test og samtaler udarbejdes en skriftlig erhvervs-psykologisk rapport. Det giver et robust beslutningsgrundlag, når kandidaten skal vælges.

Ring og lad os drøfte, hvad der passer jer.

Ulla Bach Rosendal
ubr@ullabachrosendal.dk
+45 2991 1521